Privacy Policy

Ikon Model Management, gevestigd aan Oostelijke Handelskade 715, 1019 BM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.ikonmodelmgmt.com

Oostelijke handelskade 715, 1019 BM Amsterdam

IKON is te bereiken via info@ikonmodelmgmt.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

IKON verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 

  • Geboortedatum

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken IKON verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij adviseren ouders dan ook betrokken te zijn bij de activiteiten van uw kinderen op het internet. Zo kunt u voorkomen dat er zonder uw toestemming persoonlijke gegevens verzameld worden over een minderjarige. 

Mocht u van mening zijn dat wij informatie verzameld hebben over een minderjarige, neem dan a.u.b. contact met ons op via info@ikonmodelmgmt.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Het doel en de basis van waarom wij persoonsgegevens verwerken

IKON verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling en je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

  • IKON verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IKON bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

IKON verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IKON

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IKON neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of info@ikonmodelmgmt.com